Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Beleef Het Events


Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis:

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

Artikel 3 – Offerte, informatie en inschakeling derden

 

Artikel 4 – Verplichtingen opdrachtgever

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid Beleef Het Events

 

Artikel 6 – Reclamatie

 

Artikel 7 – Overmacht

 

Artikel 8 – Verbod op gebruik van drugs

 

Artikel 9 – Prijs, betaling en annulering

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter